ล้มหรือลุก

ขอบคุณเครดิตภาพและกลอนดี ๆ จาก คติ สอน ธรรม