ติกฺขวีโร

ติกฺขวีโร อ่านว่า ติกขะวีโร แปลว่า ผู้มีความแกล้วกล้าเด […]

ติกฺขวีโร Read More »