ติกฺขวีโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ติกฺขวีโร อ่านว่า ติกขะวีโร แปลว่า ผู้มีความแกล้วกล้าเด็ดเดี่ยว