ติสฺโส

ติสฺโส อ่านว่า ติสโส แปลว่า ผู้ชื่อว่าติสสะ

ติสฺโส Read More »