ติสฺโส

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ติสฺโส อ่านว่า ติสโส แปลว่า ผู้ชื่อว่าติสสะ