ใจเขา ใจเรา

ใจคน ใจใคร ก็ใจเขา จะให้เหมือน ใจเรา กระไรได้ ต่างคน ต่ …

ใจเขา ใจเรา Read More »