บทชุมนุมเทวดา (แบบไทยและแบบโรมัน)

บทชุมนุมเทวดา ก่อนสวดพระปริตร สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตรา …

บทชุมนุมเทวดา (แบบไทยและแบบโรมัน) Read More »