บทชุมนุมเทวดา (แบบไทยและแบบโรมัน)

บทชุมนุมเทวดา ก่อนสวดพระปริตร สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตรา […]

บทชุมนุมเทวดา (แบบไทยและแบบโรมัน) Read More »