ใบสุทธิ

ใบสุทธิ หมายถึง เอกสารที่แสดงความบริสุทธิ์ ของภิกษุสามเ …

ใบสุทธิ Read More »