ตอบคำถามคนเห็นต่างที่ว่าเรียนบาลีไปทำไม

ตอบคำถามคนเห็นต่างที่ว่าเรียนบาลีไปทำไม, เรียนบาลี, บาลี, เรียนบาลีไปทำไม, บาลีภาษา, พัด, พัดเหลือง, พัดประโยค ๙, พัด ป.ธ. ๙, ประโยค ๙, ป.ธ. ๙, พระเณร, พระเณรเรียนบาลี
พัดประโยค ๙, 

พระเณรที่เรียนบาลี จนจบประโยคไหนๆก็ตาม ต่อให้เป็นประโยค ๙ ก็ไม่ได้หมายความว่า 

จะเป็นผู้บรรลุธรรมหรือเป็นพระอรหันต์ทันที เป็นเพียงแต่เชี่ยวชาญในภาษาๆหนึ่งเท่านั้น

โดยเฉพาะบาลีภาษา ที่มีมาในพระไตรปิฏก

อ่านเพิ่มเติม “ตอบคำถามคนเห็นต่างที่ว่าเรียนบาลีไปทำไม”

#ข้อสอบ บอกอะไร ? #บทเรียนบอกอะไร ?

#ข้อสอบ ก็ไม่ได้ออกทั้งหมดของบทเรียน

#บทเรียน ก็ไม่ได้สอนทุกอย่างของชีวิต

หนังสือเรียนบาลี, ข้อสอบ บอกอะไร, บทเรียนบอกอะไร, บทเรียน, ข้อสอบ, บาลี, เรียนบาลี, หนังสือ, หนังสือบาลี
หนังสือ, หนังสือบาลี, หนังสือเรียนบาลี

สังคมกำลังเน้นที่ผลสอบได้มากกว่าการขัดเกลาจากบทเรียน ทั้งที่จริง การเรียนมันต้องได้มากกว่านั้น คือ

อ่านเพิ่มเติม “#ข้อสอบ บอกอะไร ? #บทเรียนบอกอะไร ?”