ประกายแห่งแสง

ขอบคุณรูปภาพ คติธรรมะ ดีๆ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล