ความดีที่ทำไว้

สยํ กตานิ ปุญฺญานิ สมฺปรายิกํ ความดีที่ทำไว้เอง เป็นมิต […]

ความดีที่ทำไว้ Read More »