วัจกุฎี, เวจกุฎี (ห้องน้ำ, ห้องส้วม)

      วัจกุฎี อ่านว่า วัดจะกุดี คือ ที่ถ่ายอุจจาระ หรือ […]

วัจกุฎี, เวจกุฎี (ห้องน้ำ, ห้องส้วม) Read More »