คำอปโลกน์กฐิน, คำสวดกฐิน ธรรมยุต

คำอปโลกน์กฐิน แบบบาลี ( รูปที่ ๑ ว่า ) อิทานิ โข ภันเต. …

คำอปโลกน์กฐิน, คำสวดกฐิน ธรรมยุต Read More »