ภูษาโยง

ภูษาโยง คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหรือ หีบศพสำหรับทอดไปยั …

ภูษาโยง Read More »