ภูษาโยง

ภูษาโยง คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหรือ หีบศพสำหรับทอดไปยั […]

ภูษาโยง Read More »