สิริจนฺโท

สิริจนฺโท อ่านว่า สิริจันโท แปลว่า ผู้มีสิริดุจพระจันทร …

สิริจนฺโท Read More »