สุจิณฺณธมฺโม

สุจิณฺณธมฺโม อ่านว่า สุจินนะธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมประพฤ […]

สุจิณฺณธมฺโม Read More »