ใบสุทธิ

ใบสุทธิ หมายถึง เอกสารที่แสดงความบริสุทธิ์ ของภิกษุสามเ […]

ใบสุทธิ Read More »