ถ้าหวังเพื่อที่จะได้ ก็มักจะลงท้ายด้วยความทุกข์

ถ้าหวังเพื่อที่จะได้ ก็มักจะลงท้ายด้วยความทุกข์ Read More »