ทำกรรมเลว คนดีติเตียน แต่คนชั่วพากันชม

ขอบคุณบทกลอนธรรมะ คติธรรมะ ดีๆ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณ […]

ทำกรรมเลว คนดีติเตียน แต่คนชั่วพากันชม Read More »