กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ (บทพิจารณาร่างกาย)

กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ  (นำ) หันทะ  มะยัง  กายะคะตาสะติ […]

กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ (บทพิจารณาร่างกาย) Read More »