รู้จักพอ ก็พอแล้ว

เงินมาก    เงินน้อย    พอใช้     ก็พอ ขี้เหร่       รูป …

รู้จักพอ ก็พอแล้ว Read More »