เจตนาสุโภ

เจตนาสุโภ อ่านว่า เจตะนาสุโภ แปลว่า ผู้มีเจตนางาม

เจตนาสุโภ Read More »