เจตนาสุโภ

เมษายน 18, 2019 0 Comments

เจตนาสุโภ อ่านว่า เจตะนาสุโภ แปลว่า ผู้มีเจตนางาม