นาคน้อย (เตรียมบวชเณร)

นาคน้อย เตรียมบวชเณรภาคฤดูร้อน