บารมี 10 ทัศ

บารมี แปลว่า กำลังใจเต็ม บารมี 10 ทัศ มีดังนี้ 1.ทานบาร […]

บารมี 10 ทัศ Read More »