วันมาฆบูชา

พระพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ เวฬุวนาราม จนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ …

วันมาฆบูชา Read More »