ต้นไม้พูด

ข้ารักคน               ที่เขา         เข้าใจข้า

ข้าจึงมา                ชุมนุม       ปกคลุมเขา

เมื่อเขาช่วย          รักษา        ข้าให้เงา

เกิดลำเนา           ร่มรื่น          ต่างชื่นใจ

                                                                       วัดอุโมงค์  เชียงใหม่