ธรรมสวัสดี

ให้คบกัลยาณมิตรเด้อ
สินำพาเฮาไปพบสิ่งดี ๆ
ถ้าเฮดผิด…เขาสิคอยเตือน
ถ้าเฮาดี…เขาซิส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น
คบคนดี กะสิเป็นคนดี
คบพระอรหันต์ กะสิเป็นพระอรหันต์
                                    โอวาทธรรม คำสอนจาก { หลวงปู่แสง ญาณวโร }

ขอบคุณข้อมูลจาก : พุทธา บริขารธุดงค์