จะรัก

จะรัก ต้องรู้ ใจรัก
จะรัก ต้องรัก ใจบ้าง
จะรัก ต้องรัก ถูกทาง
จะรัก ต้องวาง ให้ถูกใจ