อตฺถโกสโล

เมษายน 18, 2019 0 Comments

อตฺถโกสโล อ่านว่า อัดถะโกสะโล แปลว่า ผู้รอบรู้ซึ่งประโยชน์