ต้นไม้พูด

ข้ารักคน               ที่เขา         เข้าใจข้า

ข้าจึงมา                ชุมนุม       ปกคลุมเขา

เมื่อเขาช่วย          รักษา        ข้าให้เงา

เกิดลำเนา           ร่มรื่น          ต่างชื่นใจ

                                                                       วัดอุโมงค์  เชียงใหม่

รักแรก

รักแรก, รัก, ลืมรัก, Love, first love

เขาไม่รักก็เป็นสิทธิ์ผิดด้วยหรือ

ไยยึดถือบ่นบ้าอยากฆ่าเขา

ลืมรักแท้แต่แรกแปลกไม่เบา

พ่อแม่เราน้ำตาคลอรอรักใคร…

 

ขอบคุณเครดิตภาพ และกลอนธรรมะดี ๆ จากพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

เมื่อผูกพัน

เมื่อผูกพัน, ผูก, ยึด, ลายมือสวย, คัดไทย, ปล่อยวาง, แก้ได้, ผูกพัน, กลอน

เมื่อผูกพันสิ่งใดอะไรเข้า

อย่าผูกเอายึดมาเพียงว่า..เพื่อ

ยึดก็จริง..อย่ามั่นพันคลุมเครือ

ควรผูกเผื่อแก้ได้ปล่อยวางเป็น

 

ขอบคุณกลอนดี ๆ จาก เพจ : ธรรมะจากผี

เปรียบเทียบการกินอาหาร

กินแล้วหลบ คือ กบ คือ แมว

กินแล้วแจว คือ เปรต คือ ผื

กินแล้วหนี คือ หมู คือ หมา

กินแล้วรักษา คือ เทวดา คือ คน

กินแล้วกังวล คือ คนบ้าตัณหา

กินแล้วพิจารณา ปลงปัญญา คือ ทางพ้นทุกข์

รู้ไว้ได้ประโยชน์

รัก       มันสร้าง    รัง

ชัง       มันสร้าง    กรง

หลง     มันสร้าง    บ่วง

ห่วง     มันสร้าง    ภัย

อาลัย   มันสร้าง    ทุกข์

สนุก     มันสร้าง    มาร

สนาน   มันสร้าง   โทษ

โกรธ    มันสร้าง   นรก

 

      ขอบคุณที่มา : วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ขอนเเก่น

รู้จักพอ ก็พอแล้ว

เงินมาก    เงินน้อย    พอใช้     ก็พอ

ขี้เหร่       รูปงาม       ดูได้       ก็พอ

แก่เฒ่า     เยาว์วัย      แข็งแรง  ก็พอ

ยากดี       มีจน         คนดี       ก็พอ

สามี        กลับช้า     กลับมา   ก็พอ

ภรรยา    ขี้บ่น        ใส่ใจ       ก็พอ

เด็กน้อย  ดื้อซน     สอนได้    ก็พอ

บ้านเรือน  เล็กใหญ่   อยู่ได้   ก็พอ

แบรนด์เนม หรือไม่  ใช้ได้   ก็พอ

ปัญหา     หนักเบา     แก้ได้  ก็พอ

เกิดมา     ชาตินี้         มีดี      ก็พอ

ชีวิตคนเราเทานี้…พอแล้ว

                                                              นักปราชญ์ริมถนนชาวจีน ผู้หนึ่งกล่าวไว้

ของมาคู่กัน

มีเริ่ม…ก็ต้อง…มีจบ
มีพบ…ก็ต้อง…มีจาก
มีน้อย…ก็ต้อง…มีมาก
มียาก…ก็ต้อง…มีง่าย
มีเพิ่ม…ก็ต้อง…มีลด
มีคต…ก็ต้อง…มีตรง
มีขึ้น…ก็ต้อง…มีลง
มีมั่นคง…ก็ต้องมี…เปลี่ยนแปลง