บทชุมนุมเทวดา (แบบไทยและแบบโรมัน)

สิงหาคม 17, 2018 0 Comments

บทชุมนุมเทวดา ก่อนสวดพระปริตร สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตรา …

คำอาราธนาพระปริตร (VIPATTI PATIBAHAYA)

กรกฎาคม 31, 2018 0 Comments

             คำอาราธนาพระปริตร วิปัตติปะฏิพาหายะ   สัพพ …

โพชฌังคปริตร (สวดต่ออายุผู้ป่วย)

กรกฎาคม 31, 2018 0 Comments

โพชฌังคปริตร สวดต่ออายุผู้ป่วย โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัม …

กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ (บทพิจารณาร่างกาย)

กรกฎาคม 31, 2018 0 Comments

กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ  (นำ) หันทะ  มะยัง  กายะคะตาสะติ …

คาถามหาอุด

กรกฎาคม 31, 2018 0 Comments

อุทธัง อัทโธ นะโมพุทธายะ คาถาบทนี้ ท่านว่า ภาวนาปัองกัน …

ขันธะปริตร (คาถาป้องกันภัย)

กรกฎาคม 31, 2018 0 Comments

ขันธะปริตร (ป้องกันภัยจากอสรพิษและสัตว์ร้ายต่าง ๆ ) วิร …