บทสวดมนต์

กะระณียะเมตตะสุตตัง (ป้องกันยักษ์หรืออมนุษย์มารังครวญ)

กะระณียะเมตตะสุตตัง พระสูตรว่าด้วยการเจริญเมตตา ใช้สวดเ …

กะระณียะเมตตะสุตตัง (ป้องกันยักษ์หรืออมนุษย์มารังครวญ) Read More »

สัพพะมังคละปริตร (สวดเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอันตราย)

สัพพะมังคละปริตร (สวดเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอัน …

สัพพะมังคละปริตร (สวดเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอันตราย) Read More »

อะภิณหังปัจจะเวกขะณะปาฐะ (อันว่า ความแก่ ความเจ็บ ความตาย และการพลัดพรากจากของอันเป็นที่รักเป็นธรรมดา)

อะภิณหังปัจจะเวกขะณะปาฐะ  (นำ) หันทะ มะยัง อะภิณหะปัจจะ …

อะภิณหังปัจจะเวกขะณะปาฐะ (อันว่า ความแก่ ความเจ็บ ความตาย และการพลัดพรากจากของอันเป็นที่รักเป็นธรรมดา) Read More »