ทินฺนวโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ทินฺนวโร อ่านว่า ทินนะวะโร แปลว่า ผู้ให้ความประเสริฐ