เตชปญฺโญ

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

เตชปญฺโญ อ่านว่า เตชะปันโย แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นเดช