ถาวโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ถาวโร อ่านว่า ถาวะโร แปลว่า ผู้มั่นคง