จารุธมฺโม

จารุธมฺโม อ่านว่า จารุธัมโม แปลว่า ผู้มีธรรมดุจทองคำ