จารุวํโส

จารุวํโส อ่านว่า จารุวังโส แปลว่า ผู้อยู่ในวงศ์ทองคำ