งมเข็มในมหาสมุทร

   งมเข็มในมหาสมุทร

    ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษว่า

     To look for a needle in a hay stack.