เราจักต้องถึงความพลัดพลาดจากของรัก

เราจักต้องถึงความพลัดพลาดจากของรัก

ของชอบใจไปทั้งสิ้น

I will have to he separated from all

that is loved and dear