ปญฺญาปโชโต

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ปญฺญาปโชโต อ่านว่า ปัญญาปะโชโต แปลว่า ผู้มีปัญญาอันรุ่งโรจน์