ปญฺญาวฑฺฒโน

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ปญฺญาวฑฺฒโน อ่านว่า ปัญญาวัดถะโน แปลว่า ผู้เจริญด้วยปัญญา