ปญฺญาวชิโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ปญฺญาวชิโร อ่านว่า ปัญญาวะชิโร แปลว่า ผู้มีปัญญาดุจเพชร