ความสุขกับความทุกข์

ความสุขกับความทุกข์, ความสุข, ความทุกข์, สุข, ทุกข์, โลกธรรม, ความจริง, กลอน

โลกนี้ไม่มีใครไร้ความทุกข์

มีแต่สุขอย่างเดียวอย่าเที่ยวหา

โลกธรรมความจริงสิ่งธรรมดา

จะเฮฮาโศกเศร้าค่าเท่ากัน

 

ขอบคุณเครดิตภาพ และกลอนธรรมะดี ๆ จากพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

อันคนเฮานี้มีดีมีชั่ว

            อันว่าคนเฮานี้หาก มีความแตกต่าง 
บางคนทุกข์ยากไฮ้ บางคนได้เป็นเศรษฐี 
บางคนดีบางคนชั่ว มัวเมาเรื่องบ่แม่น 
บางคนแขนขาด้วน กรรมสร้างแต่งมา 
บางคนแฟนอ้อมหน่า อ้อมหลังทุกหนแห่ง 
บางคนนอนแห้งแล้ง แฟนสิซ้อนกะบ่มี 
           พุทธองค์ตรัสชี้ สาเหตุเพราะ บุญกรรม 
ไผผู้ทำกรรมดี สิฮางมีดีได้ 
กรรมดีสิส่งให้ ได้มี ทุกสิ่งอย่าง 
ทางชีวิตข้างหน้า สิหาพ้อแต่ความสุข…พี่น้องเอย

อันคนเฮานี้มีดีมีชั่ว, คนเรานี้มีดีมีชั่ว, ทุกข์ยาก, เป็นเศรษฐี, คนแขนขาด้วน, คนมีแฟน, บุญกรรม, กรรมดี, กรรมชั่ว, ทำดี, ทำชั่ว, เฮ็ดดี, เฮ็ดซัว, ความสุข, พระ, พระบิณฑบาต, ออกบิณฑบาต, บิณฑบาต, ใส่บาตร, จีวร, ห่มจีวร, ครองผ้า, ห่มคลุม, พระสงฆ์, พระภิกษุ
ใส่บาตรยามเช้า

ขอบคุณผญาคำกลอน และรูปภาพจาก

Admin:khem เพจบ้านหลังน้อย – ของคนอีสาน

ความทุกข์

ความทุกข์    ความสุขไม่มีประตู

                                          ขอบคุณเครดิตคติธรรมคำคมจาก (พระอาจารย์พยอม  กลฺยาโณ)