บทสวดมนต์

กะระณียะเมตตะสุตตัง (ป้องกันยักษ์หรืออมนุษย์มารังครวญ)

กะระณียะเมตตะสุตตัง พระสูตรว่าด้วยการเจริญเมตตา ใช้สวดเ

กะระณียะเมตตะสุตตัง (ป้องกันยักษ์หรืออมนุษย์มารังครวญ) Read More »

สัพพะมังคละปริตร (สวดเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอันตราย)

สัพพะมังคละปริตร (สวดเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอัน

สัพพะมังคละปริตร (สวดเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากอันตราย) Read More »