ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างเมรุเผาศพ และบรรพชาสามเณรหมู่ ๙๙ รูป ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านค้อน้อย จ.อุดรฯ

ป้าย, ป้ายไวนิล, ทอดกฐินสามัคคี, สร้างเมรุเผาศพ, บรรพชาสามเณร, วัดศรีบุญเรือง, บ้านค้อน้อย, จ.อุดรธานี, บวชเณร, วัดศรีบุญเรือง บ้านค้อน้อย, บรรพชาสามเณรหมู่, บรรพชา, ทอดกฐิน

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างเมรุเผาศพ และบรรพชาสามเณรหมู่ ๙๙ รูป ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านค้อน้อย จ.อุดรฯ”