รักแรก

รักแรก, รัก, ลืมรัก, Love, first love

เขาไม่รักก็เป็นสิทธิ์ผิดด้วยหรือ

ไยยึดถือบ่นบ้าอยากฆ่าเขา

ลืมรักแท้แต่แรกแปลกไม่เบา

พ่อแม่เราน้ำตาคลอรอรักใคร…

 

ขอบคุณเครดิตภาพ และกลอนธรรมะดี ๆ จากพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

รู้ไว้ได้ประโยชน์

รัก       มันสร้าง    รัง

ชัง       มันสร้าง    กรง

หลง     มันสร้าง    บ่วง

ห่วง     มันสร้าง    ภัย

อาลัย   มันสร้าง    ทุกข์

สนุก     มันสร้าง    มาร

สนาน   มันสร้าง   โทษ

โกรธ    มันสร้าง   นรก

 

      ขอบคุณที่มา : วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ขอนเเก่น