แบบตั้งนามฉายา

ในทางคณะสงฆ์ผู้จะอุปสมบท ต้องมีชื่อเป็นภาษามคธ  ฉะนั้น …

แบบตั้งนามฉายา Read More »